210703 ‘BTS’ jin, His presence is such a blessing.- RNX tv

210703  ‘BTS’ jin, His presence is such a blessing.- RNX tv

그룹 BTS ( 방탄소년단 ) jin(진)의 태평양 같은 어깨가 돋보이는 사진이 공식 SNS를 통해  “BTS_Butter의 ‘Concept Photo version’에  공개되어 ‘ARMY’들의 마음을 사로 잡았다.  [자료=RNX뉴스 DB / BigHit Music / BTS_twt]

A photo of the group “BTS” Jin’s Pacific-like shoulders was released on BTS_Butter’s “Concept Photo Version” on official SNS, capturing the hearts of “ARMY.”

防弾少年団(BTS)ジンのパシフィックな肩の写真が公式SNSのBTS_Butterの「コンセプトフォトバージョン」に公開され、「ARMY」の心をとらえた。

Một bức ảnh về đôi vai giống như Thái Bình Dương của nhóm nhạc “BTS” đã được công bố trên SNS chính thức, thu hút trái tim của “ARMY”.

รูปของกลุ่ม “BTS” จินที่เหมือนบ่าแปซิฟิกได้ถูกปล่อยลงบน “Concept Photo Version” ของ BTS_Butter บน SNS อย่างเป็นทางการ เพื่อจับใจ “ARMY”

Foto dari kelompok “BTS” Jin seperti bahu Pasifik telah dilepaskan di “Concept Photo Version” BTS_Butter di SNS resmi, menangkap hati “ARMY”.

आधिकारिक SNS पर समूह के एक फोटो “नोकिया के” Jin’s Pacific-like कंधों को रिलीज पर BTS_Butter’s “सिद्धान्त फोटो संस्करण”, “ARMY।” के दिलों को।

在BTS官方SNS上發佈了陳水扁的”太平洋型肩膀”照片,抓住了”軍隊”的心。

Una foto del grupo “BTS” Jin de hombros de tipo Pacífico fue publicada en la “Versión de la Fotografía” de BTS_Butter en el SNS oficial, capturando el corazón de “ARMY”.

Une photo du groupe “BTS” Jin’s Pacific-like homes a été publiée sur le “Concept Photo Version” de BTS_Butter sur le SNS officiel, capturant le cœur de “ARMY”.

Ein Foto der Gruppe “BTS” Jin ‘s Pacific-ähnlichen Schultern wurde auf BTS_Butter ‘s “Concept Photo Version” auf offiziellen SNS veröffentlicht, die das Herz von “ARMY” erobert.

Фото группы “BTS” Jin Тихоокеанских плеч было выпущено на “Concept Photo Version” BTS_Butter на официальном SNS, захватив сердца “ARMY”.

Uma foto do Jin ” para ” grupo ombros Pacific-like foi libertado em ” única foto Versão ” de BTS_Butter em SNS, capturar os corações de ” EXÉRCITO. “.

Una foto del gruppo “BTS” Jin, che si presenta come un’altra regione del Pacifico, è stata pubblicata sul “Concept Photo Version” di BTS_Butter sul SNS ufficiale, che ha preso il cuore di “ARMY”.

#BTS #jin #BTS_Butter #lifegoeson #BE #DYNamiTE #PermissiontoDance #army #방탄소년단 #Photoversion #RM #지민 #진 #슈가 #제이홉 #뷔 #정국 #태형

‘RNX news / tv’ 유투브채널 구독하세요! ☞ https://goo.gl/Gxm9Nd

NEWS의 또 다른 시작 ‘RNX news / tv’ ☞ https://www.rnx.kr/

[RNX news / tv] : [copyrightⓒ RNX news/tv 무단전재 & 재배포 금지]
.
※ RNX news / tv
◈ https://www.rnx.kr
◈ https://twitter.com/rnx_tv
◈ e-mail : rnx2301@hanmail.net (취재 및 보도 요청)

ジンカテゴリの最新記事